Wyróżniona realizacja numer 1
Wyróżniona realizacja numer 2
Wyróżniona realizacja numer 3
Wyróżniona realizacja numer 4
Wyróżniona realizacja numer 5
Wyróżniona realizacja numer 6
Podgląd wyróżnionej realizacji

Realizacje

O firmie

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest realizacja prac z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i specjalistycznego, w tym m.in.:

Realizując powierzone nam przedsięwzięcia, wykorzystujemy rozwinięty park techniczno-sprzętowy, w skład którego wchodzą specjalistyczne maszyny i urządzenia budowlane, a także pojazdy transportowe, których gotowość i sprawność zapewnia nasze nowoczesne zaplecze warsztatowe

Potencjał sprzętowy w połączeniu z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą inżynierską i techniczną gwarantuje wysoką jakość, sprawność oraz terminowość świadczonych przez nas usług.

W okresie 01-06-2011 do 31-05-2013 Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski realizował projekt pn. "Rozwój technologiczny firmy oraz wprowadzenie do oferty nowych usług - szansą na rozwój przedsiębiorstwa" Na niniejszą inwestycję firma otrzymała dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 – „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”.

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegał na zakupie czterech maszyn: dwóch koparek, spychacza oraz samochodu samowyładowczego 8x8 oraz budowie i wyposażeniu warsztatu. Projekt przyczynił się do rozwoju firmy poprzez zwiększenie oferty świadczonych usług, korzystnie wpłynął na jego sytuację w branży. Pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz pozyskanie nowych klientów.

Całkowita wartość projektu: 1 733 125,35 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania( udział 50 %): 704 522,50 zł

1996r.

POCZĄTKI

rozpoczęcie działalności
2010r.

POCZĄTKI ROZWOJU

pierwsze realizacje z zakresu budownictwa hydrotechnicznego
2011r. – 2013r.

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ WPROWADZANIE NOWYCH USŁUG

zakup specjalistycznych środków transportowych i maszyn budowlanych oraz budowa nowoczesnego warsztatu
2013r.

BIURO/PARK MASZYN

powstaje nasze nowe biuro i park maszyn
2014r.

ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

rozszerzenie działalności o realizacje z zakresu budownictwa ogólnego
2016r.

DALSZA SPECJALIZACJA HYDROTECHNICZNA

zakup jednostek pływających (pchacza-holownika oraz barki) do wykonywania specjalistycznych prac hydrotechnicznych

Nasze realizacje

Budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo specjalistyczne

Park maszyn

Kontakt

Zdjęcie firmy

Arkadiusz Jaranowski

właściciel
tel. 507 103 180
arkadiusz.jaranowski@gmail.com

Mateusz Jaranowski

kierownik budowy
tel. 500 829 880
m.jaranowski@jaranowski.com

Zakład Handlowo-Usługowy
Arkadiusz Jaranowski
NIP: 596 125 19 64
tel/fax: 95 715 35 76

SIEDZIBA:
Bobowicko,
ul. Kasztanowa 13
66-300 Międzyrzecz

BIURO / PARK MASZYN:
ul. Kazimierza Wielkiego 67
66-300 Międzyrzecz

email: biuro@jaranowski.com
www.jaranowski.com